Camping- und Wohnmobilpark Kamerun Neumann/Thomä GbR

Zur Stillen Bucht 3, 17192 Waren (Müritz)
Germany

Telephone +49 3991 122406
Fax +49 3991 122512
kamerun@campingtour-mv.de

Trade fair hall

  • Hall 7 / D19
 Interactive hall map

Hall map

CARAVAN SALON 2016 hall map (Hall 7): stand D19

Fairground map

CARAVAN SALON 2016 fairground map: Hall 7

Our range of products

Product categories

  • 13  Caravanning tourist industry
  • 13.01  Campsites

Campsites