Tourist-Information Stadt Kitzingen Körperschaft des öffentl. Rechts

Schrannenstr. 1, 97318 Kitzingen am Main
Germany
Telephone +49 9321 208888
Fax +49 9321 2098888
tourismus@stadt-kitzingen.info

Hall map

CARAVAN SALON 2018 hall map (Hall 7a): stand B03

Fairground map

CARAVAN SALON 2018 fairground map: Hall 7a