ten Haaft GmbH

Neureutstr. 9, 75210 Keltern
Germany
Telephone +49 7231 58588-0
Fax +49 7231 58588-119
info@ten-haaft.de

Hall map

CARAVAN SALON 2019 hall map (Hall 13): stand A63

Fairground map

CARAVAN SALON 2019 fairground map: Hall 13

Our range of products

Product categories

  • 08  Antennas / Receivers / Navigation systems
  • 08.04  Television sets

Television sets

  • 08  Antennas / Receivers / Navigation systems
  • 08.05  Television antennas

Television antennas

  • 08  Antennas / Receivers / Navigation systems
  • 08.09  Satellite antennas

Satellite antennas

  • 08  Antennas / Receivers / Navigation systems
  • 08.10  Satellite receivers

Satellite receivers

  • 08  Antennas / Receivers / Navigation systems
  • 08.11  Telecommunications systems (mobile)

Telecommunications systems (mobile)

Our trade marks

Oyster