Region of Thessaly

Koumoundourou & Papanastasiou, 41110 Larissa
Greece
Telephone +30 241 3506212
Fax +30 241 35064649
e.katsarou@thessaly.gov.gr

This company is co-exhibitor of
Greek National Tourism Organisation

Hall map

TourNatur 2019 hall map (Hall 6): stand E17

Fairground map

TourNatur 2019 fairground map: Hall 6

Our range of products

Product categories

  • 01  Hiking/Trekking /Tourism /Outdoor Equipment
  • 01.02  Hiking/Trekking Tourism
  • 01.02.08  Regions

Regions