Manage stand orders
Select Option

KOMPASS-Karten GmbH

Karl-Kapferer-Str. 5, 6020 Innsbruck
Austria
Telephone +43 512 2655610
Fax +43 512 2655618
info@kompass.de

Hall map

TourNatur 2020 hall map (Hall 14): stand D37

Fairground map

TourNatur 2020 fairground map: Hall 14

Our range of products

Product categories

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.02  Mountain hiking

Mountain hiking

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.03  Expeditions

Expeditions

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.04  Hiking for pleasure

Hiking for pleasure

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.06  Nordic walking

Nordic walking

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.07  Pilgrimages

Pilgrimages

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.10  Trekking

Trekking

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.11  Urban hiking

Urban hiking

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.12  Hiking along premium routes

Hiking along premium routes

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.14  Family hiking

Family hiking

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.19  Long-distance hiking

Long-distance hiking

 • 01  Hiking/Trekking/Tourism/Outdoor Equipment
 • 01.01  Types of Hiking/Trekking
 • 01.01.20  Hiking in winter

Hiking in winter